I pokemon usati da Arlo Sierra Cliff a febbraio 2021

Avete dato un’occhiata ai pokemon usati da Arlo Sierra e Cliff a Febbraio 2021 in Pokemon Go? La loro squadra è stata leggermente variata.